برای فروش
زمین شهری
زمین شهری
زمین شهری
زمین شهری
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
زمین شهری
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 123.5 میلیون تومان
کد ملک 111530
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
زمین شهری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 111531
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
زمین شهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 111502
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
فرهنگیان فاز 1
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 100621
برای فروش
اطراف روانسر
اطراف روانسر
اطراف روانسر
1 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
اطراف روانسر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 10289
برای فروش
زمین شهری
زمین شهری
زمین شهری
زمین شهری
زمین شهری
زمین شهری
زمین شهری
زمین شهری
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
زمین شهری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 111520
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شبکه بهداشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 111526
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فرهنگیان فاز 2
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 111527
برای فروش
نیرو انتظامی
نیرو انتظامی
نیرو انتظامی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نیرو انتظامی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 111479
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فرهنگیان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 111528