برای فروش
شهرک ویس القرن
شهرک ویس القرن
شهرک ویس القرن
شهرک ویس القرن
شهرک ویس القرن
شهرک ویس القرن
شهرک ویس القرن
شهرک ویس القرن
شهرک ویس القرن
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک ویس القرن
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 100822
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
روی جاده یا بازار اصلی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 141235
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
زمین شهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 141236
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
روی جاده یا بازار اصلی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 141234
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک ویس القرن
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 141233
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گل سفید گلسفید
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 111308
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک ویس القرن
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 111307
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
روی جاده یا بازار اصلی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 141232
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
زمین شهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 111254
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
روی جاده یا بازار اصلی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 29 میلیارد تومان
کد ملک 100962